2005-05-23

Foto: Central telegraph building inför 9 maj


Centrala telegrafbyggnaden, utsmyckad inför 9 maj, segerdagen.
Central Telegraph building, decorated before 9 May, Victory Day.

Photo Weblogs Webring

Next

Random

List