2005-05-13

Foto: en dag på jobbet


Vid foten av alla rulltrappor i Moskvas tunnelbana sitter någon och håller koll.

Photo Weblogs Webring

Next

Random

List