2005-06-02

Foto: Utsikt från hotell Rossia


Hotellet är en betongkolloss från 60-talet, inte långt från Kreml. Det har fattats beslut att det ska rivas, tyvärr.
Hotel Rossia is a concrete collossus from the 60:ies, not far from the Kremlin. It has been decided that is shall be teared down, unfortunately.

Photo Weblogs Webring

Next

Random

List